א.י שליסר ושות'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
077-7784961
 
 
מספר
מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עדכונים משפטיים

 

מיסוי מקרקעין

 
בחודש אפריל 2016 אושרה הצעת שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים להגבלת הטבות המס על מחזיקי דירות להשקעה, כהוראת שעה עד לשנת 2021. התיקון שהוצע נועד לתמרץ מכירת דירות ובכך לתרום להגדלת היצע דירות בשוק הנדל"ן. התיקון ייכנס לתוקפו החל מה-1 במאי 2016.

תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין שאושר בכנסת, קובע כי התקופה בה ניתן להחזיק בשתי דירות מגורים (החזקה בדירת המגורים "הישנה" ורכישת דירת מגורים חדשה בנוסף) ולהיחשב כבעל דירת מגורים יחידה לצורך הטבת מס, תקוצר משנתיים לשנה וחצי; כך, רק מי שימכור את דירת המגורים הישנה בתוך שנה וחצי מרכישת דירת המגורים החדשה, ייהנה משיעורי מס רכישה של דירה יחידה ומפטור ממס שבח. התיקון המוצע אינו חל על המועדים הקבועים כיום של מי שרוכש דירה מקבלן.

עם יישום תיקון זה לחוק, יימנו בחוק מיסוי מקרקעין 5 מקרים, בהם דירה נוספת שבבעלות הנישום לא תחשב כדירה שנייה לצורך מכירת דירת המגורים – ואלו המקרים:
  • מכירת הדירה החליפית תוך 18 חודשים
  • דירה שהושכרה לדייר מוגן עד 1997
  • חלק קטן משליש בדירה ובלבד שאינו באותו הבניין
  • התקבלה דירה בירושה מהורה שזו הייתה דירתו היחידה בעת הפטירה, שהיה זכאי לפטור ושגם לא היו לו זכויות בחלק מדירה אחרת בעת הפטירה.
  • דירת ירושה שהאחזקות בה נמוכות מ- 50% - למשל דירת ירושה מדודה

קיימת חשיבות רבה לסדר מכירת הדירות, וכדי להימנע מתאונות מס מיותרות רצוי להיוועץ בעורך דין שעוסק במיסוי מקרקעין.
צרו קשר עם א.י. שליסר ושות' - משרד עורכי דין: 077-7784961.

 

תמ"א 38

 
  • הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה סירבה להתיר ביצוע עבודות בבניין במסגרת תמ"א 38/1, לאור העובדה שהבניין הקיים בנוי בחריגה מהיתר הבנייה שניתן לבנייתו. הוועדה המקומית אישרה ביצוע עבודות חיזוק ותמיכה לבניין, אך ללא תוספת בניית יחידות דיור נוספות המותרות על-פי תמ"א 38.

  • בית המשפט המחוזי דחה לאחרונה את דרישתה של רשות מקומית, אשר התנתה מתן היתר בנייה במסגרת תמ"א 38 בביצוע מטלות ציבוריות, אותן ביקשה הרשות המקומית לכלול בהיתר הבנייה.
 
 
ייעוץ משפטי - תמ"א 38